Végfelhasználói licencszerződés szoftvertermék használatához

FONTOS – OLVASSA EL FIGYELMESEN!

A jelen Végfelhasználói Licencszerződés (“OVLSZ”) egy jogilag kötelező szerződés Ön (mint magánszemély, vagy mint jogi személy), és a RoadRecord.hu Kft., mint a “RoadRecord útnyilvántartó- és kiküldetési rendelvényt készítő program” vagy “RoadRecord Online” szoftvertermék (továbbiakban SZOFTVERTERMÉK) szerzői jogának tulajdonosa között, mely magában foglalhatja a kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és az “online” vagy elektronikus dokumentációt. A SZOFTVERTERMÉK telepítésével, másolásával vagy más módon történő használatával Ön kötelező érvénnyel vállalja jelen OVLSZ feltételeit. Amennyiben nem ért egyet jelen OVLSZ feltételeivel, ne telepítse, illetve ne használja a SZOFTVERTERMÉKET.

A szürke félkövér betűvel írt szakaszok csak a RoadRecord asztali, Windowsos programverzióra vonatkoznak.

SZOFTVERTERMÉK LICENC

Jelen SZOFTVERTERMÉKET szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védik. A SZOFTVERTERMÉK – mint előfizetett szolgáltatás – használata engedélyezett, de tulajdona nem száll át a felhasználóra.

1. A licenc terjedelme

Jelen OVLSZ az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

1.1. Alkalmazás Szoftver

Ön jogosult telepíteni és/vagy használni a SZOFTVERTERMÉK több példányát. Licencjogosultságot az aktivált (árlista alapján előfizetett) autók rendszámára szerez az árlistában szereplő autók (és cégek) száma, valamint a lehetséges opciók számának függvényében az előfizetési időszakra.

Minden egyes rendszám aktiválásával Ön felhasznál egy licencjogosultságot az előfizetett (aktivált) rendszámok (licencek) számából, a licencszámok felhasználása után új rendszámra – autócsere, törés, lopás, bér- és lízing esetén – csak manuális ellenőrzés után, megfelelően indokolt esetben ingyenesen jogosult.

1.2. Hordozható számítógép

Ha Ön előfizetett ezen SZOFTVERTERMÉKRE, jogosult átmásolni saját hordozható számítógépére és/vagy több számítógépen használni ezen SZOFTVERTERMÉKET.

1.3. Többszörös Licenc Csomag

Ha Ön az asztali programot használja,  jogosult továbbá tárolni vagy telepíteni a SZOFTVERTERMÉK több példányát adattároló egységen, mint például egy hálózati szerveren, melyet arra használ, hogy a SZOFTVERTERMÉKET belső hálózaton keresztül más számítógépeire telepítse vagy azon futtassa. Ebben az esetben azonban minden egyes olyan számítógéphez, amelyre a SZOFTVERTERMÉKET telepíti vagy futtatja, külön – érvényes előfizetési időszakon belül ingyenes – aktiváló/belépési kódot kell beszereznie és azt az adott géphez/felhasználóhoz hozzárendelnie.

1.4. Biztonsági Másolat

Ön jogosult egy másolatot készíteni a letölthető szoftverből biztonsági célokra, arra az esetre, ha az eredeti SZOFTVERTERMÉK elveszne vagy megsérülne. A biztonsági másolat nem használható fel semmilyen egyéb célra.

1.5 Dokumentáció Másolásának Tilalma

Ön az 1.4. szerinti biztonsági másolaton kívül a SZOFTVERTERMÉKHEZ kapott dokumentációkat (leírások, segédletek, felhasználói kézikönyv) nem használhatja fel más terméknél.

2. Szerzői jog

A SZOFTVERTERMÉK (beleértve többek között minden olyan képet, fényképet, animációt, videó- és hangfelvételt, zenét, szöveget és mini-applikációt, melyek a SZOFTVERTERMÉKNEK részei), összes nyomtatott dokumentációnak és a SZOFTVERTERMÉK minden másolatának tulajdonosi és szerzői jogai az RoadRecord.hu Kft.-t vagy annak szállítóit illeti meg. A SZOFTVERTERMÉKET a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Ezért a SZOFTVERTERMÉKET bármilyen más szerzői jog által védett anyaghoz hasonlóan kell kezelnie. A SZOFTVERTERMÉKHEZ tartozó nyomtatott anyagokat nem másolhatja le.

3. Egyéb Jogok és Korlátozások

3.1. Belső Felépítés Elemzése, Visszafordítás, Visszafejtés

A SZOFTVERTERMÉKET (annak alkalmazásait, adatbázisait és más komponenseit) tilos visszafordítani, visszafejteni vagy belső felépítését elemezni, (a forráskódot a tárgykódból kinyerni), kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

3.2. Tárgykód

Ön nem jogosult a SZOFTVERTERMÉK alkalmazások és az adatbázis eredeti tárgykódjait és eredeti dokumentációját megváltoztatni.

3.2. Az Alkotóelemek Elkülönítése

A licenc a SZOFTVERTERMÉKRE mint egységes termékre érvényes. Annak alkotóelemei nem különíthetők el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából.

3.3. A SZOFTVERTERMÉK újraelosztása

A SZOFTVERTERMÉK bárminemű újraelosztása szigorúan tilos. Az újraelosztás magában foglalja a harmadik személy részére történő átadást, (beleértve a hálózati hozzáférést és más belépési módokat), valamint a SZOFTVERTERMÉK eladását, bérbeadását, lízingjét vagy kölcsönzését.

3.4. Jogok átruházása

Ön nem jogosult átruházni a SZOFTVERTERMÉK szerzői jogát és más, a SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó jogot harmadik személyre.

3.5. Kedvezményes előfizetés

Amennyiben SZOFTVERTERMÉK kedvezményesen (akcióban) kerül előfizetésre, úgy az adott kedvezmény más kedvezményekkel nem vonható össze.

4. Terméktámogatás, előfizetési idő

A RoadRecord.hu Kft. a SZOFTVERTERMÉKHEZ visszamenőleges (csak a SILVER és GOLD csomagokhoz) és – előfizetés szerinti – 1, 2, 3, 4 vagy 5 év terméktámogatást és használatot biztosít (késedelmes számlafizetés esetén csak a fele időszakra) az Ön részére (a továbbiakban “Terméktámogatás” vagy “Előfizetési idő”), melyet lejáratkor meghosszabbíthat -10% kedvezménnyel.

A kedvezmény feltétele a meghosszabbítás kifizetése az (előző) előfizetés lejárati idejéig.

Az előfizetési időszak kezdete legkésőbb a program megrendelésének dátuma (vagy a megrendelés szerinti visszamenőleges időszak kezdeti időpontja) függetlenül attól, hogy a program tényleges használatát mikor kezdte (vagy nem kezdte) meg. Az előfizetési időszak végét (ebből számítva) a végszámla megjegyzésben is tartalmazza.

Az előfizetés lejárata utáni kifizetés esetén az 1, 2, 3, 4 és 5 éves előfizetés esetén is a listaár 90%-ért lehetséges az előfizetés meghosszabbítása ugyanolyan, fenti feltételek mellett.

A meghosszabbítási időszak kezdetét az előző időszak végétől kell értelmezni amennyiben az előfizető az árlistában szereplő csomagkedvezményben részesült, azonban ha a későbbi, visszatérő előfizetőinknek járó egységes 10% kedvezményben részesült, akkor az új megrendelés dátumától értelmezzük az előfizetés kezdetét.

Az előfizetés tartalmazza: térkép- és szoftverfrissítést, jogszabálykövetést, naptárhasználatot, mindennemű ügyfélszolgálati támogatást, termékaktiválást, termék újraaktiválást, egyéb segédanyagokat.

A Terméktámogatás igénybevételét a felhasználói kézikönyvben, az “online” dokumentációban, videókban és/vagy egyéb, a RoadRecord.hu Kft. által rendelkezésre bocsátott anyagokban leírt irányelvek és programok szabályozzák. Minden kiegészítő szoftver kód, melyet a Terméktámogatás részeként bocsátanak az Ön rendelkezésére, a SZOFTVERTERMÉK részének tekintendő, és a jelen OVLSZ előírásainak és korlátozásainak hatálya alá esik. A Terméktámogatás részeként az Ön által a RoadRecord.hu Kft. rendelkezésére bocsátott műszaki információkat a RoadRecord.hu Kft. üzleti céljaira felhasználhatja, ideértve a terméktámogatás és fejlesztés céljára szolgáló felhasználást is. Az ilyen műszaki információkat a RoadRecord.hu Kft. nem fogja olyan formában felhasználni, hogy abból az Ön személyére következtetni lehessen.

Az ügyfélszolgálat igénybevétele minden kommunikációs formában ingyenes, amely konkrét, rövid kérdésekre vonatkozik a program használatával kapcsolatban, naponta maximum 10 perc időtartamban. Ezen túlmenően minden olyan munka amit az ügyfélszolgálat az ügyfél helyett csinál (adatfelvitel, kész anyagok ellenőrzése/javítása, személyre szabott szaktanácsadás, stb.) 3.000 Ft + Áfa / minden megkezdett 6 perc, mely előzetes árajánlat nélkül, szóbeli/írásbeli beleegyezés után kerül kiszámlázásra a szolgáltatás igénybevétele után.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5. Frissítések

Amennyiben a SZOFTVERTERMÉK megjelölése “upgrade”, vagy “frissítés”, a SZOFTVERTERMÉK használatához megfelelő licenccel rendelkező, a RoadRecord.hu Kft. által frissítésre jogosult elismert termékkel kell rendelkeznie. Az “upgrade / frissítés” megjelölésű SZOFTVERTERMÉK felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés (upgrade) alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített terméket csak a jelen OVLSZ előírásainak megfelelően használhatja. Amennyiben a SZOFTVERTERMÉK az Ön által korábban egységes termékként licencbevett szoftvercsomag egyik elemének frissítése, a SZOFTVERTERMÉKET kizárólag az egységes programcsomag részeként használhatja illetve ruházhatja át, és egynél több számítógépen való alkalmazásra nem különítheti el.

6. Távoli eléréssel futtatott program-szolgáltatás az asztali programverzió esetében

6.1. A SZOFTVERTERMÉK elérhető távoli eléréses szolgáltatáson keresztül is bármilyen operációs rendszerről, melynek a SZOFTVERTERMÉK árlistáján felül külön használati díja van, 5.000 Ft + ÁFA / év, mely díj a megrendelt csomagnak megfelelően, együtt kerül kiszámlázásra.

6.2. A távoli eléréssel való tesztelésre 10 nap áll rendelkezésére.

6.3. A távoli eléréssel szolgáltatásunkba belépve Ön elfogadja, hogy szolgáltatásunkat csak és kizárólag SZOFTVERTERMÉK és a hozzá szorosan tartozó feladatokra használja – fiókjába sem telepít semmit -, és mindennemű károkozásért (anyagi) felelősséget vállal.

6.4. A távoli elérés szolgáltatás használatával felhasználó elfogadja, hogy az útnyilvántartó programba épített “felhő adatmentés” használatának elmulasztásából adódó esetleges adatvesztés után felelősséget nem vállalunk.

7. Megszüntetés

Egyéb jogokra való jogfenntartás nélkül a RoadRecord.hu Kft. visszavonhatja a jelen OVSZL-t, amennyiben Ön a jelen OVSZL-ben foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ilyen esetben Ön köteles megsemmisíteni a SZOFTVERTERMÉK minden másolatát és alkotóelemét.

8. Érvényes jogszabályok

A SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó jelen OVLSZ-re azon ország jogszabályai vonatkoznak, amelyben előfizettek.

9. Korlátozott garanciavállalás

A RoadRecord.hu Kft. garantálja, hogy a SZOFTVERTERMÉK a kísérő írásos anyagoknak teljes mértékben megfelelően fognak működni az átvételtől számított, a 4. pontban részletezett előfizetési időszakig, valamint, hogy minden, a RoadRecord.hu Kft. által nyújtott Terméktámogatás meg fog felelni a vonatkozó írásos anyagoknak, melyekkel Önt a RoadRecord.hu Kft. ellátta, és a RoadRecord.hu Kft. terméktámogató szakemberei minden lehetséges erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat megoldják. Egyes államok és törvénykezések nem teszik lehetővé egy benne foglalt garancia időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik.

A 60 napos pénzvisszafizetési garancia kizárólag a számlán (díjbekérőn) feltüntetett fizetési határidőt betartó felhasználóinknak jár első, új program előfizetésekor, hosszabbításkor vagy bármilyen későbbi újraelőfizetés után már nem. A pénzvisszafizetés további feltétele a használat érdemi megkezdése az összes előfizetett autóra, mely gyakorlati tapasztalat során bebizonyosodik, hogy a program mégsem látja el alapvető feladatát a jogszabályi előírásokkal szemben. Vis Major esetekben (releváns adótörvények változása, államcsőd, jogszabályváltozás, stb.) sem terheli a gyártót/viszonteladót a visszafizetés kötelezettsége.

Továbbá nem terheli gyártót/viszonteladót részben vagy egészben pénzvisszafizetési kötelezettség, ha a szolgáltatást megvalósító SZOFTVERTERMÉK bármilyen módon megváltozik (update, upgrade, technológiai változás, grafikai változás, adattárolás, stb.) mindaddig, amíg az előfizetés eredeti célját (útnyilvántartás készítése) teljesíti.

A RoadRecord.hu Kft. életreszóló pénzvisszafizetési garanciát vállal, ha NAV vizsgálat eredményeként született büntetés az útnyilvántartás vagy kiküldetési rendelvény formai okaira (= a NAV által meghatározott kötelező adattípusok megléte, mint pl. utazás ideje, távolságok, utazás célja, km óra állások, stb. pont úgy, ahogy egy hivatalos nyomtatványon szerepel) vezethető vissza, és vevő a kérdéses bizonylatot az aktuálisan elérhető legújabb programverziónkkal készítette érvényes előfizetési időszakon belül. A bizonylat tartalmáért (= felhasználó által létrehozott adattartalom azaz pl. mikor hová ment) mindig a vevő felel, tartalmi okokra semmilyen felelősséget nem vállalunk.

10. Fogyasztói jogorvoslat

A RoadRecord.hu Kft.-nek és szállítóinak teljes felelősségvállalása és az Ön kizárólagos jogorvoslata a RoadRecord.hu Kft. választása szerint történik, vagy az előfizetési díj – ha volt ilyen – visszatérítésével, vagy (b) a SZOFTVERTERMÉK megjavításával. Ez a korlátozott garancia nem érvényes, ha a SZOFTVERTERMÉK hibáját baleset, rongálás, helytelen- vagy nem használat okozta.

11. További garanciák hiánya

A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértéken túl sem a RoadRecord.hu Kft., sem szállítói nem ismernek el semmilyen más, kifejezett vagy beleértett garanciát és feltételt, így – a teljesség igénye nélkül – sem a kereskedelmi forgalmazással kapcsolatos, sem egy meghatározott célra való alkalmassággal, jogosultsággal és a törvények meg-nem sértésével kapcsolatos, a SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó garanciát vagy feltételt, sem az támogatási szolgáltatások nyújtására vagy annak sikertelenségére vonatkozóan.

12. A felelősség korlátozása

A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértéken túl sem a RoadRecord.hu Kft., sem szállítói nem tehetők felelőssé semmi olyan speciális, véletlenül bekövetkező, közvetett vagy következményes károsodásért, (beleértve többek között az üzleti haszon elmaradását, az üzlet megszakadását, az üzleti információk elveszését vagy bármilyen más anyagi veszteséget), amelyek a SZOFTVERTERMÉKEK használatából, használatára való képtelenségből, vagy a támogatási szolgáltatás nyújtásából, vagy annak sikertelenségéből származnak, még abban az esetben sem, ha a RoadRecord.hu Kft.-t tájékoztatták ilyen károsodás lehetőségéről. A SZOFTVERTERMÉK használatából, helytelen használatából, vagy nem használatából, illetve (nem) teljesítéséből származó teljes kockázat kizárólag Önt terheli.

Oszd meg ismerőseiddel

RoadRecord mobilapp

iPhone és Android alkalmazással is rögzítheted az útjaidat, tankolásokat és a hóvégi km óra állásaidat! Ezeket később szerkesztheted a számítógépeden is.
kipróbálom