Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a RoadRecord.hu Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető “RoadRecord útnyilvántartó- és kiküldetési rendelvényt készítő program” vagy “RoadRecord Online” szoftvertermék vagy “RoadRecord Online Android vagy iOS mobil app (továbbiakban SZOFTVERTERMÉK) használatára vonatkozó feltételeket.  Az ÁSZF magában foglalja a kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és az “online” vagy elektronikus dokumentáció használatára vonatkozó feltételeket is. A SZOFTVERTERMÉK szolgáltatásként való igénybevételével Ön (mint magánszemély, vagy mint jogi személy) kötelező érvénnyel vállalja jelen ÁSZF feltételeit. A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a RoadRecord.hu Kft. rögzít, illetve Ön számára hozzáférhetővé tesz. Amennyiben nem ért egyet jelen ÁSZF feltételeivel ne használja a SZOFTVERTERMÉKET.

SZOFTVERTERMÉK LICENC

Jelen SZOFTVERTERMÉKET szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védik. A SZOFTVERTERMÉK – mint előfizetett szolgáltatás – használata engedélyezett, de tulajdona nem száll át a felhasználóra.

1. A licenc terjedelme

Jelen ÁSZF az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

1.1. Alkalmazás Szoftver

Ön jogosult használni a SZOFTVERTERMÉK több példányát. Licencjogosultságot az aktivált (árlista alapján előfizetett) autók rendszámára szerez az árlistában szereplő autók (és cégek) száma, valamint a lehetséges opciók számának függvényében az előfizetési időszakra.

Minden egyes rendszám aktiválásával Ön felhasznál egy licencjogosultságot az előfizetett (aktivált) rendszámok (licencek) számából. A licencszámok felhasználása után új rendszámra, autócserére az érvényes előfizetési időszakon belül ingyenesen jogosult azokban az esetekben, ha az alábbiak miatt korábbi autó kiesik, és jön helyette másik:

– autó eladása és új vásárlás
– bérleti / lízingszerződés lejárta utáni új beszerzés
– törés (totálkár), esetleg lopás miatti csere
– szervizben kapott átmeneti csereautó

A licencek felhasználása az alábbiak szerint történik:
Autók száma x Évek száma x 12 nyomtatási lehetőség.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 1 éves előfizetés esetében összesen 12 hónapnyi, 2 éves esetében 24, 3 éves esetében 36 hónapnyi nyomtatás engedélyezett előfizetett licencenként.
Példa: 3 autóra, 2 éves időtartamra érvényes licencjogosultság esetén: 3×24, azaz összesen 72 db útnyilvántartás készülhet.

Amennyiben egy adott időszakra párhuzamosan több autóra készül(t) nyilvántartás, mint az előfizetett rendszámok (licencek) száma, a különbözet kiszámlázásra kerül. A RoadRecord.hu Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a különbözet megfizetéséig a rendszerhez való hozzáférést korlátozza.

1.2. Hordozható számítógép és mobil app

Ha Ön előfizetett ezen SZOFTVERTERMÉKRE jogosult több számítógépen használni ezen SZOFTVERTERMÉKET.

1.3. Dokumentáció Másolásának Tilalma

Ön a SZOFTVERTERMÉKHEZ kapott dokumentációkat (leírások, segédletek, online súgó, videók, stb.) nem használhatja fel más terméknél.

2. Szerzői jog

A SZOFTVERTERMÉK (beleértve többek között minden olyan képet, fényképet, animációt, videó- és hangfelvételt, zenét, szöveget és mini-applikációt, melyek a SZOFTVERTERMÉKNEK részei), összes nyomtatott dokumentációnak és a SZOFTVERTERMÉK minden másolatának tulajdonosi és szerzői jogai az RoadRecord.hu Kft.-t vagy annak szállítóit illeti meg. A SZOFTVERTERMÉKET a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Ezért a SZOFTVERTERMÉKET bármilyen más szerzői jog által védett anyaghoz hasonlóan kell kezelnie. A SZOFTVERTERMÉKHEZ tartozó nyomtatott anyagokat nem másolhatja le.

3. Egyéb Jogok és Korlátozások

3.1. Belső Felépítés Elemzése, Visszafordítás, Visszafejtés

A SZOFTVERTERMÉKET (annak alkalmazásait, adatbázisait és más komponenseit) tilos visszafordítani, visszafejteni vagy belső felépítését elemezni, (a forráskódot a tárgykódból kinyerni), kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

3.2. Tárgykód

Ön nem jogosult a SZOFTVERTERMÉK alkalmazások és az adatbázis eredeti tárgykódjait és eredeti dokumentációját megváltoztatni.

3.2. Az Alkotóelemek Elkülönítése

A licenc a SZOFTVERTERMÉKRE mint egységes termékre érvényes. Annak alkotóelemei nem különíthetők el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából.

3.3. A SZOFTVERTERMÉK újraelosztása

A SZOFTVERTERMÉK bárminemű újraelosztása szigorúan tilos. Az újraelosztás magában foglalja a harmadik személy részére történő átadást, (beleértve az online hozzáférést és más belépési módokat), valamint a SZOFTVERTERMÉK eladását, bérbeadását, lízingjét vagy kölcsönzését.

3.4. Jogok átruházása

Ön nem jogosult átruházni a SZOFTVERTERMÉK szerzői jogát és más, a SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó jogot harmadik személyre.

3.5. Kedvezményes előfizetés

Amennyiben SZOFTVERTERMÉK kedvezményesen (akcióban) kerül előfizetésre, úgy az adott kedvezmény más kedvezményekkel nem vonható össze.

4. Terméktámogatás, előfizetési idő

A 14 napos ingyenes próbaidőszak esetén csak arra a hónapra jogosult érvényes bizonylat létrehozására/kinyomtatására, amelyben a felhasználói fiókját létrehozta. Minden más tevékenység díjköteles.

A RoadRecord.hu Kft. a SZOFTVERTERMÉKHEZ visszamenőleges útnyilvántartás elkészítését csak a GOLD csomagtól felfelé biztosít.

Terméktámogatást, ügyfélszolgálatot, és a SZOFTVERTERMÉK használatát csak az előfizetés idejére biztosít.

Ön csak azon hónapokra vonatkozó bizonylatok elkészítésére jogosult, amely hónapok az előfizetési időszakba esnek. Az előfizetési időn kívüli időszakra  vonatkozó SZOFTVERTERMÉK használat automatikusan az előfizetési csomag díjköteles bővítését jelenti.

Az előfizetési időszak kezdete legkésőbb a program megrendelésének dátuma (vagy a megrendelés szerinti visszamenőleges időszak kezdeti időpontja) függetlenül attól, hogy a program tényleges használatát mikor kezdte (vagy nem kezdte) meg. Az előfizetési időszak végét (ebből számítva) a végszámla megjegyzésben is tartalmazza.

A meghosszabbítási időszak kezdetét az előző időszak végétől kell értelmezni. Későbbi, visszatérő előfizetőink részére az új megrendelés dátumától értelmezzük az előfizetés kezdetét.

A Terméktámogatás igénybevételét az online súgóban, videókban és/vagy egyéb, a RoadRecord.hu Kft. által rendelkezésre bocsátott anyagokban leírt irányelvek szabályozzák. Minden kiegészítő szoftver kód, melyet a Terméktámogatás részeként bocsátanak az Ön rendelkezésére, a SZOFTVERTERMÉK részének tekintendő, és a jelen ÁSZF előírásainak és korlátozásainak hatálya alá esik. A Terméktámogatás részeként az Ön által a RoadRecord.hu Kft. rendelkezésére bocsátott műszaki információkat a RoadRecord.hu Kft. üzleti céljaira felhasználhatja, ideértve a terméktámogatás és fejlesztés céljára szolgáló felhasználást is. Az ilyen műszaki információkat a RoadRecord.hu Kft. nem fogja olyan formában felhasználni, hogy abból az Ön személyére következtetni lehessen.

Az ügyfélszolgálat igénybevétele munkanapokon 9-17 óra között minden kommunikációs formában ingyenes, amely konkrét, rövid kérdésekre vonatkozik a program használatával kapcsolatban, naponta maximum 10 perc időtartamban.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A RoadRecord.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy SZOFTVERTERMÉK naptári évre kivetítve időben 99%-os rendelkezésre állással működik, a maradék 1% időben felfüggesztett szolgáltatás mellett a szoftver karbantartását, esetlegesen a részben vagy egészben történő tervezett vagy váratlan leállásának visszaállítását, javítását végzi.

5. Megszüntetés

Egyéb jogokra való jogfenntartás nélkül a RoadRecord.hu Kft. visszavonhatja a jelen ÁSZF-et, amennyiben Ön a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ilyen esetben az Ön SZOFTVERTERMÉKHEZ való hozzáférését azonnal megszüntetjük.

6. Érvényes jogszabályok

A SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó jelen ÁSZF-re azon ország jogszabályai vonatkoznak, amelyben előfizettek.

7. Korlátozott garanciavállalás

A RoadRecord.hu Kft. garantálja, hogy a SZOFTVERTERMÉK a kísérő írásos anyagoknak teljes mértékben megfelelően fognak működni az átvételtől számított, a 4. pontban részletezett előfizetési időszakig, valamint, hogy minden, a RoadRecord.hu Kft. által nyújtott Terméktámogatás meg fog felelni a vonatkozó írásos anyagoknak, melyekkel Önt a RoadRecord.hu Kft. ellátta, és a RoadRecord.hu Kft. terméktámogató szakemberei minden lehetséges erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat megoldják.

A 60 napos pénzvisszafizetési garancia kizárólag a számlán (díjbekérőn) feltüntetett fizetési határidőt betartó felhasználóinknak jár első, új SZOFTVERTERMÉK előfizetésekor, hosszabbításkor vagy bármilyen későbbi újraelőfizetés után már nem. A pénzvisszafizetés további feltétele az érdemi használatbavétel (= útnyilvántartás sikeres nyomtatása) az összes előfizetett autóra, mely gyakorlati tapasztalat során bebizonyosodik, hogy a program mégsem látja el alapvető feladatát a jogszabályi előírásokkal szemben. Vis Major esetekben (releváns adótörvények változása, államcsőd, jogszabályváltozás, stb.) sem terheli a gyártót/viszonteladót a visszafizetés kötelezettsége.

Továbbá nem terheli gyártót/viszonteladót részben vagy egészben pénzvisszafizetési kötelezettség, ha a szolgáltatást megvalósító SZOFTVERTERMÉK bármilyen módon megváltozik (update, upgrade, technológiai változás, grafikai változás, adattárolás, stb.) mindaddig, amíg az előfizetés eredeti célját (útnyilvántartás készítése) teljesíti.

RoadRecord.hu Kft. nem vállal felelősséget a felhasználó által előállított bizonylat tartalmáért (= felhasználó által létrehozott adattartalom azaz pl. mikor hová ment), ezért minden esetben a vevő és/vagy a bizonylat aláírója felel.

8. Fogyasztói jogorvoslat

A RoadRecord.hu Kft.-nek és szállítóinak teljes felelősségvállalása és az Ön kizárólagos jogorvoslata a RoadRecord.hu Kft. választása szerint történik, vagy az előfizetési díj – ha volt ilyen – visszatérítésével, vagy (b) a SZOFTVERTERMÉK megjavításával. Ez a korlátozott garancia nem érvényes, ha a SZOFTVERTERMÉK hibáját vis maior, elégtelen futtatási technológiai környezet, helytelen használat, vagy nem-használat okozta.

9. További garanciák hiánya

A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértéken túl sem a RoadRecord.hu Kft., sem szállítói nem ismernek el semmilyen más, kifejezett vagy beleértett garanciát és feltételt, így – a teljesség igénye nélkül – sem a kereskedelmi forgalmazással kapcsolatos, sem egy meghatározott célra való alkalmassággal, jogosultsággal és a törvények meg-nem sértésével kapcsolatos, a SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó garanciát vagy feltételt, sem az támogatási szolgáltatások nyújtására vagy annak sikertelenségére vonatkozóan.

10. A felelősség korlátozása

A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértéken túl sem a RoadRecord.hu Kft., sem szállítói nem tehetők felelőssé semmi olyan speciális, véletlenül bekövetkező, közvetett vagy következményes károsodásért, (beleértve többek között az üzleti haszon elmaradását, az üzlet megszakadását, az üzleti információk elveszését vagy bármilyen más anyagi veszteséget), amelyek a SZOFTVERTERMÉKEK használatából, használatára való képtelenségből, vagy a támogatási szolgáltatás nyújtásából, vagy annak sikertelenségéből származnak, még abban az esetben sem, ha a RoadRecord.hu Kft.-t tájékoztatták ilyen károsodás lehetőségéről. A SZOFTVERTERMÉK használatából, helytelen használatából, vagy nem használatából, illetve (nem) teljesítéséből származó teljes kockázat kizárólag Önt terheli.