Adatvédelmi irányelvek és felhasználási feltételek

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a RoadRecord.hu Kft. (székhely: 2131 Göd, Alagút utca 1.;
cégjegyzékszám: 13-09-164741; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.roadrecord.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatvédelmi irányelveit tartalmazza (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelvek).

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és
fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Adatvédelmi Irányelveket.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja a Weboldalt felkereső személyek, Felhasználók személyes adataihoz
fűződő jogát.

1. Az Üzemeltető a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a
szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

2. A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához a személyes adatok önkéntes rendelkezésre
bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyben kifejezett hozzájárulását adja. Az adatok önkéntes
rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére
az Üzemeltető elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól, kivéve, ha a Felhasználó
előbbi üzenetek kifejezett letiltását kéri. A Felhasználó a hírlevelek küldését egyébként bármikor
letilthatja.

3. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait nem adja át harmadik személyek részére, kivéve,
ha ahhoz adott Felhasználó hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi
rendelkezés írja elő.

4. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Weboldalon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos
magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a mindenkor hatályos adatvédelmi
törvény rendelkezéseire.

5. Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint
óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen
felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

6. A Weboldalon a Weboldal hatékonyságának javítása érdekében ún. anonim látogatásazonosító
(COOKIE) kerül alkalmazásra. A Weboldal látogatóinak számítógépére egy „süti” (COOKIE) kerül
elmentésre, amelynek segítségével egy program elemzi a Weboldal használatára vonatkozó információkat is beleértve. Az adatok elemzése névtelenül, nem beazonosítható módon történik.

A megszerzett információkat az Üzemeltető kizárólag szolgáltatásainak, illetve a Weboldal javítására használja fel.
A Weboldal Felhasználói előbbi adatkezelés tényét a Weboldal megnyitásával kifejezetten elfogadják,
illetve amennyiben előbbiek kizárását kívánják, akkor a webböngészőben beállíthatják, hogy megakadályozzák „sütik” (COOKIE) elmentését a számítógép merevlemezére, ezzel azonban tudomásul
veszik, hogy esetenként nem tekinthető meg megfelelő módon a teljes Weboldal.

7. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó – az Üzemeltető részére
elektronikus vagy postai úton megküldött – kérésére haladéktalanul törli.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatvédelmi Irányelvek
tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Adatvédelmi Irányelvekről a Felhasználó a
Weboldal „Adatvédelmi Irányelvek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a RoadRecord.hu Kft. (székhely: 2131 Göd, Alagút utca 1.;
cégjegyzékszám: 13-09-164741; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.roadrecord.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és
fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

I. FELELŐSSÉG

1.1. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus
okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a
belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek
alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően
gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

1.2. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a
Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

1.3. A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind az Üzemeltetővel, mind harmadik
személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve
jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási
kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.

1.4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez
használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy
veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket
szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Felhasználó viseli. A Weboldal
tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, az Üzemeltetőtől független kapcsolódásokat
(hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a
Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve
weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

II. SZERZŐI JOGOK

2.1. A Weboldal tartalma (pld.: védjegy, szöveg, adat, videó, audió, kép, stb.), a Weboldal külső
megjelenése, illetve a Weboldal működéséhe alkalmazott szoftver az Üzemeltető kizárólagos szellemi
tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő –
felhasználására kizárólag a Üzemeltető előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

2.2. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy
nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok
kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

2.3. A Weboldalon található képeket, egyéb szellemi termékeket a Felhasználó, illetve harmadik
személy kizárólag a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk
sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

2.4. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.

A Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Felhasználási Feltételek
tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Felhasználási Feltételekről a Felhasználó a
Weboldal „Felhasználási Feltételek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

A RoadRecord.hu Kft. adatkezelési azonosító száma: NAIH-69184/2013, tanúsítvány itt letölthető.

Oszd meg ismerőseiddel

RoadRecord mobilapp

Már iPhone, Android és Windows Phone okostelefonos alkalmazással is rögzítheted adataidat, majd a többit szinkronizálással egyesítheted és szerkesztheted a számítógépeden!
kipróbálom